ОБОРУДВАНЕТО НИ

Нашите кабинети са оборудвани изцяло с висококачествена техника на водещият в тази област производител Kavo/Gendex.

Expert Dc

Expert Dc – последно поколение високочестотен кугел, който е пригоден изцяло за дигитални секторни рентгенографии. Рентгеновият тубус спомага за намаляване на разсеяното лъчение и облъчването на пациента. Пловдив и Пазарджик

GXS-700

GXS-700 дентален сензор от най-ново поколение , благодарение на който образа се получава за по-малко от две секунди директно на компютъра. Намалява получената доза с до 70%. Пловдив и Пазарджик.

GXDP-700

GXDP-700 e модерна апаратура за 3D, панорамни и цефалометрични изследвания. Разликата между конично-лъчевата компютърна томография ( CBCT ) в сравнение с мултидетекторната компютърна томография (MDCT) е в това, че рентгеновият лъч при CBCT e с форма на конус а не тясно колимиран ветрилообразен, както при MDCT.
Лъчевата доза при CBCT е няколкократно по-ниска в сравнение с мултидетекторната томография. Липсата на гентри прави изследването изключително комфортно за пациентите.
Апаратът има над 40 различни програми за всички видове изследвания.Образът може да го получите, както на плака от наличният за това специален пинтер, така и на диск или онлайн на сайта ни. Пловдив

GXDP-300

GXDP-300 Дигитален панорамен апарат ( ортопантомограф ) , който осигурява една от най-ниските дози лъчение в образната диагностика. Лесен за употреба,могат да се снимат пациенти в инвалидни колички. GXDP-300 има редица технически показатели , които елиминират максимално възможността от човешка грешка повреме на рентгеновото изследване. Пазарджик.