УСЛУГИТЕ, КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ

3D ( CBCT )

Това е 3D изследване както на цяла челюст така и на избрани сектори. Получава се висококачествено изобразяване на твърдите зъбни тъкани в лицево-челюстната област. Образът може да бъде представен послойно в срезове в аксиална, коронарна, сагитална равнина. Върху образите могат да се правят точни измервания на разстояния и ъгли за целите на имплантологията, ортодонтията и навсякъде където са необходими.
Чрез включения софтуер към изображението, вие имате възможност за симулация на импланти , маркиране на мандибуларен канал и всякакви измервания на собствения ви компютър. При въпроси отностно софтуера може да се свържете с човек от екипа ни на посочените телефон и e-mail за контакт.

Сегментна рентгенография( малка снимка )

Визуализира се целият зъб от коронката до корена и спомага за диагностициране на зъбната патология. Установяват се кариозни лезии , периапикални изменения, фрактури на зъба , парадотални промени.
В нашите лаборатории сегментната снимка се прави изцяло със сензордържатели, което спомага за по-доброто качество на образа.

Bitewings

Това е метод за диагностициране на кариес.
Осъществява се със сензордържател при което се обхващат по-голям брой зъби от долната и горна челюст.

Ортопантомография ( Панорамна снимка )

Показва цялостен изглед на челюстите,темпоромандибуларните стави, назалната област и част от синусите.
Необходима е за изработване на план на лечение на пациента, за установяване на патологични изменения на зъбите, челюстите, ТМС, и т.н.

Цефалометрична рентгенография ( Телерентгенография )

Това е профилна графия на черепа, която се използва най-често при ортодонтско лечение.
Служи за съпоставка на зъбните, челюстните и лицевите съотношения спрямо стандартните норми.

ТМС ( темпоромандибуларни стави )

Визуализират се двете стави- лява и дясна, като за сръвнението им се правят снимки със затворена и отворена уста.

Рентгенография на череп

Това е лицева снимка на черепа за диагноциране на фрактури на черепни и лицеви кости, вродени аномалии, туморни образувания.

Синуси

Рентгенова снимка на изпълнените с въздух кухини разположени в предната част на черепа.
Това е изследване, което се извържва, когато са налице симптоми на синузит, при съмнение за перфурация на синуса и други патологични процеси или травми